Дискове с ръкохватки 2х2,5 кг.
tejesti-za-olimpiiski-lost
Дискове с ръкохватки 2х5 кг.
Дискове с ръкохватки 2х10 кг.
Дискове с ръкохватки 2х15 кг.
Дискове с ръкохватки 2х20 кг.
Дискове с ръкохватки 2х25 кг.